Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.05.2011 № 97
м.Червоноград
Про погодження тарифiв на послуги з утримання житлового будинку, споруд та прибудинкової територiї, якi знаходяться на балансi вiйськової частини Т0200

    Керуючись ст.40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", п.1.2 ст.7, п.2 ст.14, п.5 ст.32 Закону України "Про житлово-комунальнi послуги", Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.2009р. № 529 "Про затвердження порядку формування тарифiв на послуги з утримання будинкiв, споруд та прибудинкових територiй i Типового договору про надання послуг з утримання будинкiв, споруд та прибудинкових територiй", розглянувши клопотання командування вiйськової частини Т0200 вiд 24.02.2011р. № 5/4-41, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Погодити тарифи на послуги з утримання житлового будинку, споруд та прибудинкової територiї, якi знаходяться на балансi вiйськової частини Т0200 залежно вiд кiлькiсних показникiв фактичного надання послуг (додаток 1,2).
    2.Погодити перелiк та перiодичнiсть робiт, що є складовою частиною послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової територiї для вiйськової частини Т0200 (додаток 3).
    3.Повiдомити споживачiв вiйськової частини Т0200 через засоби масової iнформацiї про запровадження тарифiв на послуги з утримання будинку, споруд та прибудинкової територiї.
    4.Рiшення набирає чинностi з 01.07.2011р.
    5.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на першого заступника мiського голови Дмуховського С.М.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради