Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 25.03.2011 № 73
м.Червоноград
Про утворення мiської комiсiї по розгляду заяв громадян щодо надання одноразової грошової допомоги

    Керуючись пiдпунктом 1 пункту "а" ст.34 та п.13 ст.42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi "з метою надання додаткових до встановлених законодавством гарантiй щодо соцiального захисту населення , виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Утворити мiську комiсiю по розгляду заяв громадян щодо надання одноразової грошової допомоги та затвердити її склад згiдно додатку.
    2.Затвердити Положення про мiську комiсiю по розгляду заяв громадян щодо надання одноразової грошової допомоги (додається).
    3.Рiшення виконавчого комiтету вiд 24.12.2010 року № 324 вважати таким, що втратило чиннiсть.
    4.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови Залiвського А.I.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради