Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 25.03.2011 № 72
м.Червоноград
Про затвердження тарифiв на послуги з водопостачання та водовiдведення для населення, бюджетних та iнших органiзацiй

    Керуючись ст. 28 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", п.1.2 ст.7 Закону України "Про житлово-комунальнi послуги" та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 12.07.2006р. за № 959, розглянувши клопотання комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" вiд 17.03.2011р. № 172 та враховуючи висновки Державної iнспекцiї з контролю за цiнами у Львiвськiй областi вiд 08.02.2011р. № 24, 25, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити тарифи на послуги з водопостачання та водовiдведення для населення, бюджетних та iнших органiзацiй згiдно з додатком.
    2.У разi змiн у бiк збiльшення або зменшення цiн на паливно-енергетичнi та матерiальнi ресурси, ставок, податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), рiвня заробiтної плати тарифи пiдлягають коригуванню згiдно визначеного механiзму.
    3.Зобов'язати директора комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" С.М. Макутру змiну тарифiв на послуги з водопостачання та водовiдведення для населення, бюджетних та iнших органiзацiй довести через засоби масової iнформацiї до вiдома споживачiв.
    4.Затвердженi тарифи ввести в дiю з 01 травня 2011 року.
    5.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С.М.Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради