Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 25.03.2011 № 61
м.Червоноград
Про погодження тарифiв на проїзд в мiському пасажирському транспортi загального користування та на маршрутах сполученням м.Соснiвка

    Розглянувши розрахунки тарифiв на послуги пасажирського автомобiльного транспорту, наданi суб'єктами господарювання-перевiзниками: ТзДВ "Червоноградське АТП 14628", ПП "Авто-транс-сервiс", Василишина М.I., Бiлика Р.М., Закали Б.В., керуючись п.2 статтi 28 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про автомобiльний транспорт", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2007 року № 1184 "Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту", наказом Мiнiстерства транспорту та зв'язку України вiд 17.11.2009р. №1175 "Про затвердження Методики розрахунку тарифiв на послуги пасажирського автомобiльного транспорту", враховуючи висновки та пропозицiї постiйної комiсiї з питань економiчного розвитку (промисловостi, транспорту, зв'язку та будiвництва), виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Погодити з 4 квiтня 2011 року наступнi тарифи:
    1.1.При перевезеннi пасажирiв у мiському транспортi загального користування в режимi маршрутного таксi на маршрутах: № 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 7 - 1,75 грн.
    1.2.При перевезеннi пасажирiв на маршрутах загального користування в режимi маршрутного таксi сполученням Автовокзал м. Червоноград - м. Соснiвка АС, Автовокзал м. Червоноград - м. Соснiвка (Соснiвська мiська лiкарня), м. Соснiвка АС - Автовокзал Червоноград згiдно додатку.
    2.Рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 22.08.2008р. № 214 "Про погодження тарифiв на проїзд у мiському та примiському транспортi загального користування" вважати таким, що втратило чиннiсть.
    3.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського голови В. Грабовського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради