Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 27.02.2009 № 27
м.Червоноград
Про роботу вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв з питань проведення органiзацiйно-правової пiдготовки.

    Заслухавши звiт про роботу вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв на виконання Закону України "Про Державний реєстр виборцiв", Постанови Центральної виборчої комiсiї вiд 20 грудня 2007 року № 572 "Про вимоги до примiщень вiддiлiв ведення Державного реєстру виборцiв та про норми забезпечення засобами зв'язку, обладнанням, iнвентарем, оргтехнiкою" та розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї вiд 6 червня 2008 року № 553/0/5-08 "Про органiзацiйне та матерiально-технiчне забезпечення роботи вiддiлiв ведення Державного реєстру виборцiв"
    ВИРIШИВ:
    1.Роботу вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв Червоноградської мiської ради вважати задовiльною.
    2.Керiвникам органiв, закладiв, установ, органiзацiй:
    - МВ ГУ МВСУ України у Львiвськiй областi (I.Тереху);
    - вiддiлу реєстрацiї актiв громадянського стану управлiння юстицiї (Г.Лазука);
    - вiйськовим частинам (Е.Спрейсу, А.Вiтушко);
    - управлiнню працi i соцiального захисту населення (Г.Галах);
    - органу опiки i пiклування Червоноградської мiської ради, у вiдповiдностi до ст. 22 Закону України "Про Державний реєстр виборцiв" забезпечити подання iнформацiї для поновлення бази даних Реєстру у визначенi законодавством термiни.
    3.Мiському головi м.Соснiвки I.Харчук та селищному головi смт Гiрник В.Мартинюк у разi найменування нових та перейменування вулиць, присвоєння номерiв новим будинкам i змiну нумерацiї iснуючих будинкiв у вiдповiдному населеному пунктi подавати iнформацiю у вiддiл.
    4.Начальнику вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв Н.Потапенко:
    4.1.подавати у засобах масової iнформацiї повiдомлення про строки проведення уточнення персональних даних Реєстру, про права громадян щодо перевiрки своїх персональних даних;
    4.2.забезпечити неухильне виконання положень ст. 11 Закону України "Про Державний реєстр виборцiв" щодо захисту Реєстру.
    5.Мiському фiнансовому управлiнню(В.Турку) розглянути можливiсть видiлення коштiв на встановлення однорубiжної охоронної сигналiзацiї в примiщеннi вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв.
    6.Контроль за виконанням рiшення покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради