Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.01.2009 № 11
м.Червоноград
Про затвердження норм споживання теплової енергiї для нарахування житлових субсидiй

    Вiдповiдно до ст.40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi ", п.14 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.1995р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг", п.7 "Правил надання послуг з централiзованого теплопостачання, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення", затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.07.2005р. № 630, КТМ 204 України 244-94 та клопотань КП "Червоноградтеплокомуненерго" вiд 06.01.2009р. № 4, вiд 22.01.2009р. № 48, виконавчий комiтет мiської ради
ВИРIШИВ:
    1.Затвердити норми споживання теплової енергiї на 1м2 опалювальної площi для нарахування житлових субсидiй мешканцям житлових будинкiв, обладнаних засобами облiку теплової енергiї, за грудень 2008р.- квiтень 2009р. згiдно додатку.
    2.Управлiнню працi та соцiального захисту населення пiсля закiнчення опалювального сезону провести перерахунки нарахованих субсидiй за наданi послуги з теплопостачання КП"Червоноградтеплокомуненерго" вiдповiдно до п.1.
    3.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови О.Орловського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради