Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.11.2008 № 316
м.Червоноград
Про затвердження Порядку вiдключення окремих житлових будинкiв, блок-секцiй або пiд'їздiв з окремим тепловим вводом вiд мереж централiзованого опалення та постачання гарячої води при вiдмовi споживачiв вiд централiзованого теплопостачання

    На виконання п.25 Правил надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.07.2005р. №630 "Про затвердження Правил надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення та типового договору про надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення" iз змiнами i доповненнями, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.10.2007р. №1268, наказу Мiнiстерства будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства України вiд 22.11.2005р. №4 "Про затвердження Порядку вiдключення окремих примiщень житлових будинкiв вiд мереж централiзованого опалення та постачання гарячої води при вiдмовi споживачiв вiд централiзованого теплопостачання" iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства з питань житлово-комунального господарства України вiд 06.11.2007р. №169 "Про затвердження Змiн до наказу Мiнбуду України вiд 22.11.2005р. №4", п.2 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 18.10.2007р. № 201 "Про затвердження оптимiзованої схеми теплопостачання з розрахунком гiдравлiчних режимiв теплових мереж м.Червонограда", враховуючи висновок мiжвiдомчої комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити Порядок вiдключення окремих житлових будинкiв, блок-секцiй або пiд'їздiв з окремим тепловим вводом вiд мереж централiзованого опалення та постачання гарячої води при вiдмовi споживачiв вiд централiзованого теплопостачання /додається/.
    2.Затвердити склад постiйної дiючої мiжвiдомчої комiсiї по розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд мереж централiзованого опалення та гарячого водопостачання. /Додаток 1/
    3.Затвердити Положення про роботу мiжвiдомчої комiсiї по розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд мереж централiзованого опалення та гарячого водопостачання. /Додаток 2/
    4.Вважати рiшення виконавчого комiтету вiд 29.12.2005р. №391 "Про затвердження Порядку вiдключення окремих житлових будинкiв вiд мереж централiзованого опалення та постачання гарячої води при вiдмовi споживачiв вiд централiзованого теплопостачання" таким, що втратило чиннiсть.
    5.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови О.Орловський.
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради