Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
РIШЕННЯ
Вiд 28.04.2005 № 97
м.Червоноград
Про затвердження тарифiв на послуги лазнi комунального пiдприємства "Нептун".

Керуючись п.2 статтi 28 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" вiд 21.05.1997р. № 280/97-ВР та розглянувши калькуляцiї про вартiсть послуг загального вiддiлення лазнi комунального пiдприємства "Нептун",виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
ВИРIШИВ
1. Затвердити з 01.05.2005р. тарифи на послуги загального вiддiлення лазнi комунального пiдприємства "Нептун" згiдно з додатком.
2. Вважати такими, що втратили чиннiсть пункти 1; 2 додатку до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.09.2004р. № 268.
3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на першого заступника мiського голови М.Мисака.
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради