Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради
Вiд 28.09.2006 № 262
м.Червоноград
Про затвердження порядку розрахунку ставки плати громадян за проживання в гуртожитку по вул.Шептицького, 8

    Керуючись ст. 28 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", п1.2 ст.7 Закону України "Про житлово-комунальнi послуги", Постановою Ради Мiнiстрiв Української РСР вiд 03.06.1986 р. №208 "Про затвердження Примiрного положення про гуртожитки", розглянувши розрахунки, поданi комунальним пiдприємством "Червонограджитлокомунсервiс" та враховуючи висновки постiйної комiсiї з питань комунального господарства, благоустрою i охорони довкiлля, виконавчий комiтет мiської ради
ВИРIШИВ:    
1.Затвердити порядок розрахунку ставки плати громадян за проживання в гуртожитку по вул. Шептицького, 8 згiдно з додатками №1 та №2.
2.Затверджений порядок розрахунку ставки плати громадян за проживання в гуртожитку по вул. Шептицького, 8 ввести в дiю з 01.10.2006 року.
3.Зобов'язати директора комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" Ю.Кукобу про затверджений порядок оплати за проживання в гуртожитку довести до вiдома громадян, якi проживають в гуртожитку по вул.Шептицького, 8.
4.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови О.Орловського.

Додаток №1 до рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 28.09.2006 р.
Порядок розрахунку ставки плати громадян iа проживання в гуртожитку по вул.Шептицького, 8
Види послуг
Вартiсть послуги, грн. за 1 лiжко-мiсце
Примiтка
1
2
3
Утримання обслуговуючого персоналу
64,66
Розрахунок згiдно додатку №2
Утримання прибудинкової територiї
1,14
Вивезення та утилiзацiя твердих побутових вiдходiв
0,79
Плата за спожиту електроенергiю
Згiдно фактичних показiв приладiв облiку
Пропорцiйно до кiлькостi мешканцiв у гуртожитку
Плата за спожиту холодну воду
Плата за спожиту гарячу воду
Плата за спожитий природнiй газ
Плата за центральне опалення
Плата за послуги зв'язку та радiо
Згiдно виставлених рахункiв надавачiв послуг

Додаток №2 до рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 28.09.2006 р.
Розрахунок послуг:
1.Утримання обслуговуючого персоналу.

1.Заробiтна плата:
завiдувач гуртожитку - 635 грн.
черговi гуртожитку - 350 х 4 - 1400 грн.
прибиральницi - 350грн. х 2 - 700 грн.
Разом - 635 + 1400 + 700 - 2735 грн.
2.Нарахування на зарплату - 36,67% - 1003 грн.
3.Накладнi витрати - 17% 465 грн.
Вуоп=(2735 грн. + 1003 грн. + 465 грн, ): 65чол. - 64,66 грн.
2.Утримання прибудинкової територiї
Приведена площа - 609 м2
Норма прибирання на 1 двiрника - 5000 м2
1 Заробiтна плата (609м2 : 5000м2) х 395грн. - 48,1 грн.
2.Нарахування на зарплату 36,67% - 17,6 грн.
3.Накладнi витрати 17% - 8,2 грн.
Впр= (48,1грн. + 17,6грн. + 8,2грн.) : 65чол. = 1,14 грн.
З.Вивезення та утилiзацiя твердих побутових вiдходiв
Норма нагромадження твердих побутових вiдходiв на 1 мiсце проживання в гуртожитку в рiк - 0,7 м3
Вартiсть вивезення 1 м3 твердих побутових вiдходiв - 7,08 грн.
Вартiсть утилiзацiї 1 м3 твердих твердих побутових вiдходiв - 6,48 грн.
Вартiсть вивезення твердих побутових вiдходiв на 1 лiжко-мiсце в гуртожитку в мiсяць 0,7 м3 х (7,08 грн.+ 6,48 грн.): 12 = 0,79 грн.

Голова постiйної комiсiї з питань комунального господарства, благоустрою i охорони довкiлля А. Герасимов
Заступник мiського голови В. Турко
Керуючий справами Г. Тимчишин
Начальник управлiння ЖКГ 3 Наливайко
Начальник юридичного вiддiлу О. Коровiй
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради