Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради
Вiд 30.08.2006 № 223
м.Червоноград
Про затвердження тарифiв на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання

    Керуючись ст. 28 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", п.1.2 ст.7 Закону України "Про житлово-комунальнi послуги", розглянувши клопотання комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" вiд 23.08.2006р. №1763 та враховуючи висновки постiйног комiсiї з питань комунального господарства, благоустрою i охорони довкiлля, виконавчий комiтет мiської ради
ВИРIШИВ:
    
1.Затвердити тарифи на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання для всiх категорiй споживачiв згiдно з додатком.
2.Новi тарифи на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання ввести в дiю з 01.00.2006 року.
3.Зобов'язати директора комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" С.Дмуховського змiну тарифiв на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання довести через засоби масової iнформацiї до вiдома споживачiв.
4.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови О.Орловського.

Додаток
Тарифи на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання

Категорiя споживачiв
Вартiсть 1 Гкал теплової енергiї при наявностi приладу облiку, грн.
Вартiсть 1 м2 опалювальної площi в мiсяць протягом року при вiдсутностi приладу облiку, грн.
Вартiсть 1 м2 опалювальної площi в мiсяць протягом опалювального сезону при вiдсутностi приладу облiку, грн.
Вартiсть пiдiгрiву 1м3 гарячої води при наявностi приладу облiку, грн.
Вартiсть послуг за пiдiгрiв води на одного мешканця при вiдсутностi приладу облiку, грн.
при подачi гарячої води 7 днiв на тиждень
при подачi гарячої води 3 днiв на тиждень
Населення
198,36
2,61
5,22
10,01
23,91
10,66
Бюджетнi установи
204,35
-
5,58
10,31
-
-
Iншi споживачi
241,46
-
7,46
12,17
-
-
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради