Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.01.2012 № 25
м.Червоноград
Про затвердження Iнструкцiї з дiловодства у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

    Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2011 року №1242 "Про затвердження Типової iнструкцiї з дiловодства у центральних органах виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органах виконавчої влади " виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити Iнструкцiю з дiловодства у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради (надалi - Iнструкцiя), що додається.
    2.Присвоїти умовнi позначення - реєстрацiйнi iндекси для реєстрацiї кореспонденцiї: посадовим особам, вiддiлам, управлiнням, виконавцям та кореспондентам, якi готують документи згiдно з Перелiком (додаток).
    3.Першому заступниковi, заступникам мiського голови, керуючому справами виконкому, секретаревi ради, керiвникам вiддiлiв та управлiнь забезпечити дотримання Iнструкцiї.
    4.Рекомендувати мiському головi м. Соснiвка та селищному головi смт. Гiрник, керiвникам самостiйних вiддiлiв та управлiнь розробити i затвердити власнi Iнструкцiї з дiловодства .
    5.Вважати таким, що втратило чиннiсть рiшення виконкому вiд 24 червня 2004 р. № 171.
    6.Контроль за виконанням рiшення покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради