Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.01.2012 № 23
м.Червоноград
Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї

    Керуючись статтею 29 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.12.2010р. №25 ,,Про делегування повноважень виконавчому комiтету" та враховуючи клопотання комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй ,,Будiнвест" № 150 вiд 28.12.2011р. про затвердження статуту пiдприємства в новiй редакцiї у зв'язку з поповненням статутного фонду на суму 50 000,0 грн., згiдно рiшення Червоноградської мiської ради вiд 05.01.2012р. № 193 , виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити статут комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй ,,Будiнвест" в новiй редакцiї.
    2.Контроль за виконання рiшення покласти на першого заступника мiського голови Дмуховського С. М.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради