Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 23.12.2011 № 234
м.Червоноград
Про затвердження тарифiв на медичнi послуги Червоноградської центральної мiської лiкарнi

    Вiдповiдно до ст.33 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", ст.8 Закону України "Про цiни i цiноутворення", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.09.1996р. "1138 "Про затвердження перелiку платних послуг, якi надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освiти", вiд 25.12.1996р. №1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн тарифiв", вiд 21.05.2007р. № 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй" та з метою забезпечення беззбиткової фiнансово-господарської дiяльностi Червоно-градської мiської лiкарнi виконавчий комiтет
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi тарифи на медичнi послуги (розробленi ТОВ "Медицина ВМ" м. Київ 19.08.2011р.).
    2.Тарифи на медичнi послуги ввести в дiю з 01.01.2012р.
    3.Адмiнiстрацiї Червоноградської центральної мiської лiкарнi поiнформувати мешканцiв мiста та суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про змiну тарифiв на медичнi послуги в засобах масової iнформацiї
    4.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови Залiвського А.I.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради