Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 24.11.2011 № 213
м.Червоноград
Про створення робочої комiсiї для перевiрки санiтарного та пожежного станiв бару "Кристинопiль"

    Керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", розглянувши подання Червоноградського мiського вiддiлу головного управлiння МВС України у Львiвськiй областi вiд 24.10.2011 року № 9721 "Про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину по кримiнальнiй справi № 134-0451 в порядку ст. 23-1 КПК України", виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Створити робочу комiсiю для перевiрки санiтарного та пожежного станiв бару "Кристинопiль" ТзОВ "Кристинопiль-Iнформ" по вул.Пушкiна, 10 в м. Червоноградi (надалi робоча комiсiя) у складi згiдно з додатком.
    2.Робочiй комiсiї:
    2.1.Здiйснити перевiрку санiтарного та пожежного станiв бару "Кристинопiль" ТзОВ "Кристинопiль-Iнформ" по вул. Пушкiна, 10 в м. Червоноградi;
    2.2.Надати до 12.12.2011 року iнформацiю про результати здiйснених перевiрок та пропозицiї щодо подальшої роботи i встановлення режиму роботи бару "Кристинопiль" ТзОВ "Кристинопiль-Iнформ".
    3.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови Грабовського В.В.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради