Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 29.12.2005 № 391
м.Червоноград
Про затвердження Порядку вiдключення окремих примiщень житлових будинкiв вiд мережi централiзованого опалення та постачання гарячої води при вiдмовi споживачiв вiд централiзованого теплопостачання в м.Червоноградi.

    На виконання п.25 Правил надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення, затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2005 року № 630 /630-2003-п/ "Про затвердження Правил надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення та типового договору про надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення" та Наказу Мiнiстерства будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства України" вiд 22 листопада 2005 року № 4 "Про затвердження Порядку вiдключення окремих примiщень житлових будинкiв вiд мереж централiзованого опалення та постачання гарячої води при вiдмовi споживачiв вiд централiзованого теплопостачання", враховуючи висновок мiжвiдомчої комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв, виконавчий комiтет мiської ради
ВИРIШИВ:
    1. Вважати рiшення виконавчого комiтету вiд 28.08.2003 року № 329 "Про затвердження Порядку надання дозволiв на влаштування iндивiдуального опалення та гарячого водопостачання в квартирах житлових будинкiв в мiстах Червоноградi, Соснiвцi та смт.Гiрник" таким, що втратило чиннiсть.
    2. Затвердити Порядок вiдключення окремих примiщень житлових будинкiв вiд мереж централiзованого опалення та постачання гарячої води при вiдмовi споживачiв вiд централiзованого теплопостачання /далi - Порядок/ /Додаток 1/.
    3. Затвердити склад постiйно дiючої мiжвiдомчої комiсiї по розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд мереж централiзованого опалення i гарячого водопостачання / Додаток 2/.
    4. Комiсiї в мiсячний термiн розробити i затвердити Положення про роботу мiжвiдомчої комiсiї по розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд мереж централiзованого опалення та гарячого водопостачання. /Додаток/
    5. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на першого заступника мiського голови О.Орловського.
Додатки до Порядку вiдключення окремих примiщень житлових будинкiв вiд мереж централiзованого опалення та постачання гарячої води при вiдмовi споживачiв вiд централiзованого теплопостачання.
Додатки в zip-файлi (28kB).
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради