Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 24.11.2011 № 211
м.Червоноград
Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

    Kеруючись ст. 29 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та Порядком органiзацiї та проведення конкурсiв на право оренди комунального майна, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Оголосити конкурс на право оренди об'єктiв комунального майна (нежитлових примiщень), що знаходяться за адресою:
    - м.Червоноград, вул.Сокальська,14 площею 221,6м2
    - м.Червоноград, вул.Корольова,8 площею 399,5м2.
    2.Затвердити умови конкурсу згiдно з додатком.
    3.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського голови В.В. Грабовського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради