Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 199
м.Червоноград
Про встановлення тарифiв на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання для бюджетних органiзацiй та iнших споживачiв

    Керуючись ст. 28 Закону України вiд 21.05.1997р. N 280/97-ВР " Про мiсцеве самоврядування в Українi", Законами України вiд 02.06.2005р. N 2633-IУ "Про теплопостачання" та вiд 09.07.2010р. № 2479 VI "Про державне регулювання у сферi комунальних послуг", постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 01.06.2011р. №869 " Про забезпечення єдиного пiдходу до формування тарифiв на житлово-комунальнi послуги " та Порядком формування тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування, затвердженого постановою Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України вiд 17.02.2011р. № 242. На виконання постанови Нацiональної комiсiї регулювання ринку комунальних послуг України вiд 30.09.2011р. № 67 "Про встановлення тарифiв та теплову енергiю КП "Червоноградтеплокомуненерго" та розглянувши клопотання комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" вiд 05.10.2011р. № 1055, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Встановити тарифи на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання для бюджетних органiзацiй та iнших споживачiв згiдно з додатком.
    2.3обов'язати в.о. директора комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" В.П. Ролюка змiну тарифiв на послуги з теплопостчання та гарячого водопостачання довести до вiдома споживачiв через засоби масової iнформацiї.
    3.Встановленi тарифи на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання для бюджетних органiзацiй та iнших споживачiв ввести в дiю з дня опублiкування.
    4.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С.М.Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради