Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 189
м.Червоноград
Про внесення змiн в додаток № 1 до рiшення виконавчого комiтету вiд 18.06.1992 року № 242

    В додатку № 1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської Ради народних депутатiв вiд 18.06.1992 року № 242 "Про надання громадянам мiста у безстрокове користування земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво" допущена помилка в нумерацiї земельних дiлянок № 6 та № 12 на вулицi Забузькiй в м. Червоноградi. Керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    Внести змiни в додаток № 1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської Ради народних депутатiв вiд 18.06.1992 року № 242 "Про надання громадянам мiста у безстрокове користування земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво":
    - в п. 3 в частинi виправлення ( уточнення ) адреси земельної дiлянки з " Забузька, 12" на "Забузька, 6";
    - в п. 6 в частинi виправлення ( уточнення ) адреси земельної дiлянки з " Забузька, 6" на "Забузька, 12".
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради