Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 175
м.Червоноград
Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2011 рiк.

    Керуючись ст. 40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", статтями 7, 10 та 26 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" вiд 11.09.2003р. №1160 - IV, з метою покращення пiдприємницького середовища та досягнення у регуляторнiй дiяльностi балансу iнтересiв суб'єктiв господарювання, громадян та держави, усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
ВИРIШИВ:
    1.Затвердити уточнений план з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi Червоноградської мiської ради та її виконавчого комiтету на 2011 рiк згiдно з додатком.
    2.Рiшення виконавчого комiтету вiд 28.07.2011 року № 141 "Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2011 рiк" вважати таким, що втратило чиннiсть.
    3.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського голови В.Грабовського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради