Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 174
м.Червоноград
Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання.

    Керуючись ч. 2 ст. 26 Закону України "Про позашкiльну освiту" та ст.40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    Вирiшив:
    1.Звiльнити вiд плати за навчання в школах естетичного виховання дiтей iз багатодiтних сiмей, дiтей iз малозабезпечених сiмей, дiтей-iнвалiдiв, дiтей-сирiт i дiтей позбавлених батькiвського пiклування на 2011-2012 навчальний рiк з 1 вересня 2011 року згiдно з додатком.
    2.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови Залiвського А.I.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради