Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 169
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на кооперативну квартиру в м.Червоноградi.

    Розглянувши заяву Зброжко Миколи Iвановича про оформлення права власностi на кооперативну квартиру №16 в будинку №28-а по вул. Сокальськiй в м.Червоноградi встановлено, що на пiдставi рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 18.02.1988р за № 72 Зброжко Миколi Iвановичу було видано ордер № 005227 на чотирьохкiмнатну кооперативну квартиру №16 в будинку №28-а по вул.Сокальськiй в м.Червоноградi. Загальна площа квартири - 76,8 м.кв., в т. ч. житлова - 48,8 м.кв. Згiдно довiдки ЖБК № 6 вiд 17.09.2011р за № 18, вартiсть вищезгаданої квартири в сумi 16800,90 крб. (шiстнадцять тисяч вiсiмсот карбованцiв 90коп.) станом на 1989 рiк виплачена повнiстю.
    Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" i "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. № 7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi Юстицiї України 18.02.2002р. за № 157/6445, зi змiнами та доповненнями, виконком мiської ради вирiшив :
    1. Оформити право власностi на кооперативну квартиру:
    1.1 №16 в будинку №28-а по вулицi Сокальськiй в м.Червоноградi на iм'я Зброжко Миколи Iвановича.
    2. Видати свiдоцтво про право власностi на кооперативну квартиру:
    2.1 №16 в будинку №28-а по вулицi Сокальськiй в м.Червоноградi Зброжко Миколi Iвановичу.
    3. Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське мiжмiське бюро технiчної iнвентаризацiї" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгадану кооперативну квартиру.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради