Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 29.12.2005 № 342
м.Червоноград
Про роботу МВ УМВСУ у Львiвськiй областi по покращенню правоохоронної, профiлактичної роботи по попередженню злочинностi серед населення та пiдлiткiв на територiї Червоноградської мiської ради.

    Заслухавши та обговоривши iнформацiю начальника МВ УМВСУ у Львiвськiй областi I.Тереха "Про роботу МВ УМВСУ у Львiвськiй областi по покращенню правоохоронної, профiлактичної роботи по попередженню злочинностi серед населення та пiдлiткiв на територiї Червоноградської мiської ради", виконавчий комiтет
ВИРIШИВ:
    1.Iнформацiю начальника МВ УМВСУ у Львiвськiй областi I.Тереха взяти до вiдома.
    2.Керiвникам структурних пiдроздiлiв виконкому, керiвникам територiальних органiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади на територiї мiської ради - виконавцям Комплексної програми профiлактики злочинностi у Львiвськiй областi на 2006-2010 роки спiльно з МВ УМВСУ у Львiвськiй областi розробити заходи по виконанню програми.
    3.В.о.мiського голови м.Соснiвки I.Харчук, начальнику МВ УМВСУ у Львiвськiй областi I.Тереху органiзувати в першому кварталi 2006 року комплексне вивчення стану правопорядку i вiдпрацювання м.Соснiвки з наступним проведенням (за участю представникiв судових, правоохоронних органiв, органiв юстицiї, полiтики та спорту, iнших зацiкавлених пiдроздiлiв) наради на якiй виробити спiльнi заходи щодо полiпшення правопорядку.
    4.Вiддiлу фiзкультури i спорту (В.Гаврилюк), вiддiлу освiти (Б.Павлiвський) спiльно з виконкомами Соснiвської мiської та Гiрницької селищної рад проаналiзувати стан матерiально-технiчної бази, ефективнiсть її використання та залучення пiдлiткiв та молодi до масових занять фiзичною культурою та спортом, проведення систематичних змагань, iнших фiзкультурно-оздоровчих заходiв, виробити та здiйснити скоординований план дiй щодо активiзацiї масово-спортивної роботи серед молодi у 2006 роцi.
    5.Вiддiлу освiти (Б.Павлiвський), вiддiлу фiзкультури i спорту (В.Гаврилюк), службi у справах неповнолiтнiх (О.Гейда), ЧЦМЛ (Я.Панчишин), МВ УМВСУ у Львiвськiй областi (I.Терех) у квiтнi 2006 року розглянути комплекс питань пов'язаних iз недопущенням поширення явищ наркоманiї, алкоголiзму в навчальних закладах i на спiльнiй нарадi виробити та здiйснити скоординованi заходи.
    6.Вiддiлу економiки (О.Денисенко), МВ УМВСУ у Львiвськiй областi (I.Терех) з метою забезпечення належного правопорядку, усунення причин та умов що сприяють правопорушенням, особливо серед пiдлiткiв та молодi, переглянути i врегулювати режим роботи розважальних, iгрових закладiв, торговельних об'єктiв, тощо.
    7.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови О.Орловського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради