Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 157
м.Червоноград
Про затвердження граничних норм витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю

    Вiдповiдно до частини третьої статтi 21 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" , постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2011 №740 "Про затвердження граничних норм витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю" та розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 01.08.2011року №776/0/5-11 " Про затвердження граничних норм витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю" виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити:
    1.1.Граничнi норми на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю згiдно додатку 1.
    1.2. Порядок вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитами на iнформацiю згiдно додатку 2.
    2.Вiддiлу органiзацiйно - кадрової роботи оприлюднити дане рiшення на веб-сайтi Червоноградської мiської ради, в газетi "Новини Прибужжя"
    3.Контроль за виконанням рiшення покладаю на керуючого справами виконкому Тимчишина Г.Р.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради