Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 156
м.Червоноград
Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

    Керуючись ст. 40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Законом України вiд 01.06.2000 року №1768-III "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" iз змiнами, постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2003 року №250 "Про затвердження Порядку призначення i виплати державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям" iз змiнами, Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пiчного побутового (рiдкого) палива, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.1995 року №848, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.1997 року №1050 iз змiнами та Положенням про мiську комiсiю по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям, затвердженим рiшенням виконавчого комiтету мiської ради вiд 24.12.2010 року № 310, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Затвердити протокол мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям вiд 01 серпня 2011 року № 8, що додається.
    2. Вiддiлу грошових виплат та компенсацiй управлiння працi та соцiального захисту населення вiдповiдно до рiшення мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям зробити вiдповiднi призначення (непризначення) житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (10 громадянам).
    3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського голови А. Залiвського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради