Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 152
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на житловi квартири в м.Червоноградi.

    Розглянувши заяву гр.Якубук Володимира Павловича про оформлення права власностi на житлову трикiмнатну квартиру, загальною площею 103,6м.кв. по вул.Головна,1б в м.Червоноградi; гр.Пури Андрiя Iвановича про оформлення права власностi на квартиру №8 по вулицi Грiнченка,14 в м.Червоноградi, встановлено, що гр.Якубуку В.П. належали на правi власностi двi однокiмнатнi житловi квартири №1 i №3 по вул.Головна,1б в м.Червоноградi. Якубук В.П. провiв реконструкцiю вказаних двох однокiмнатних квартир пiд трикiмнатну квартиру №1 по вул.Головна,1б в м.Червоноградi. Житлова трикiмнатна квартира №1 по вул.Головна,1б в м.Червоноградi прийнята в експлуатацiю загальною площею 103,6м.кв. i жилою площею 56,8м.кв. згiдно декларацiї про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 25.07.2011р. №ЛВ 14211020698.
    На пiдставi свiдоцтва про право на спадщину вiд 18.01.2007р. в реєстрi №1-89 та договору дарування вiд 02.04.2007р. в реєстрi за №1-712 гр.Пурi А.I. належить квартира №8 по вулицi Грiнченка,14 в м.Червоноградi. На пiдставi рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 25.06.2010р. № 131 Пурi А.I. надано мiстобудiвнi умови i обмеження на реконструкцiю квартири з метою будiвництва балкону в.м. Червоноградi по вул Грiнченка,14 кв.8. Декларацiєю про готовнiсть об"єкта до експлуатацiї iнспекцiї ДАБК у Львiвськiй областi ЛВ14211006299 вiд 16.06.2011р.прийнято об'єкт (квартира №8 по вул.Грiнченка,14 в м. Червоноградi загальною площею 52,6 кв.м, житловою 31,7 кв.м) до експлуатацiї.
    На пiдставi зiбраних матерiалiв, керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. за №7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за №157/6445, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, виконком мiської ради вирiшив:
    1.Оформити право власностi на :
    -1.1 житлову квартиру №1 по вул.Головна,1б в м.Червоноградi загальною площею 103,6м.кв. за Якубук Володимиром Павловичем.
    -1.2 квартиру № 8 по вул.Грiнченка,14 в м.Червоноградi, загальною площею 52,6 кв.м, на iм'я Пури Андрiя Iвановича.
    2. Видати свiдоцтво про право власностi на :
    -2.1 житлову квартиру №1 по вул.Головна,1ббв м.Червоноградi загальною площею 103,6м.кв. Якубуку Володимиру Павловичу.
    -2.2 квартиру №8 по вул.Грiнченка,14 в м.Червоноградi, загальною площею 52,6 кв.м, Пурi Андрiю Iвановичу.
    3. Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгаданi квартири.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради