Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.08.2011 № 145
м.Червоноград
Про перезатвердження проектно-кошторисної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi

    Розглянувши клопотання комунальних пiдприємств ,,Комунальник", Червоноградського управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" про перезатвердження проектно-кошторисної документацiї об'єктiв будiвництва, керуючись ст.40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Порядком затвердження iнвестицiйних програм будiвництва та проведення їх комплексної державної експертизи",затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.04.2002року №483,виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    Вирiшив:
    1. Перезатвердити проектно-кошторисну документацiю по об'єктах:

    "Капiтальний ремонт вул.Б.Хмельницького в м.Червоноградi Львiвської областi", Загальна кошторисна вартiсть в поточних цiнах станом на 2011р. - 201,682 тис.грн.
    в т.ч.:
    - будiвельнi роботи - 154,857 тис.грн.
    - iншi витрати - 46,825 тис.грн.
    Довжина проїзної частини - 191,15 м.п.
    Фрезерування покриття, товщ. 4см. - 1202,0 м2
    Дорожнiй одяг: покриття - асфальтобетон - 1374,00 м2

    "Реконструкцiя вул.Перемоги в м.Червоноградi Львiвської областi"
    Загальна кошторисна вартiсть в поточних цiнах
    станом на 2011р. - 257,80 тис.грн.
    в т.ч.:    - будiвельнi роботи - 200,238 тис.грн.
    - iншi витрати - 57,562 тис.грн.
    Довжина проїзної частини - 324,0 м.п.
    Фрезерування покриття, товщ. 4см. - 1018,0 м2
    Дорожнiй одяг: покриття - асфальтобетон - 1849,00м2
    Ямковий ремонт - 75,4 м2

    "Капiтальний ремонт вул.Львiвської в м.Червоноградi Львiвської областi"
    Загальна кошторисна вартiсть в поточних цiнах
    станом на 2011р. - 257,918 тис.грн.
    в т.ч.:
    - будiвельнi роботи - 199,777 тис.грн.
    - iншi витрати - 58,141 тис.грн.
    Довжина проїзної частини - 157,00 м.п.
    Фрезерування покриття, товщ. 5см/4см - 400,00/700,00 м2
    Дорожнiй одяг: покриття - асфальтобетон - 1585,00 м2
    Ямковий ремонт - 79,00 м2

    "Капiтальний ремонт вул.Ст.Бандери в м.Червоноградi Львiвської областi"
    Загальна кошторисна вартiсть в поточних цiнах
    станом на 2011р. - 292,10 тис.грн.
    в т.ч.:
    - будiвельнi роботи - 227,681 тис.грн.
    - iншi витрати - 64,419 тис.грн.
    Довжина проїзної частини - 199,30 м.п.
    Фрезерування покриття, товщ. 4см - 1428,00 м2
    Дорожнiй одяг: покриття - асфальтобетон - 2120,65 м2
    Ямковий ремонт - 48,00 м2

    2.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С.М.Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради