Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.07.2011 № 140
м.Червоноград
Про створення комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб,якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

    Керуючись ст.34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та з метою провадження дiяльностi, пов'язаної iз захистом прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Створити комiсiю з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки та затвердити її склад згiдно з додатком.
    2.Затвердити положення про комiсiю з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки (додається).
    3.Вважати таким, що втратило чиннiсть рiшення виконавчого комiтету мiської ради вiд 27.04.2006р. № 125 "Про утворення опiкунської ради".
    4.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови А.Залiвського
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради