Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.07.2011 № 137
м.Червоноград
Про затвердження проектно-кошторисної документацiї об'єктiв в м.Червоноградi.

    Розглянувши клопотання комунальних пiдприємств ,,Комунальник", Червоноградського управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" про затвердження проектно-кошторисної документацiї об'єктiв будiвництва, керуючись ст.40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Порядком затвердження iнвестицiйних програм будiвництва та проведення їх комплексної державної експертизи",затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.04.2002року №483,виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    Вирiшив:
    1.Затвердити проектно-кошторисну документацiю по об'єкту: ,, Будiвництво зовнiшньої каналiзацiйної мережi на вул. Наливайка в м.Червоноградi" в сумi 135,311 тис. грн.
    2.Перезатвердити проектно-кошторисну документацiю по об'єкту: "Пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100тис.тон в рiк для м.Червонограда, м Соснiвки, смт. Гiрник" в сумi 18 143,26 тис. грн.
    3.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С.М.Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради