Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
Додаток до рiшення виконкому
Червоноградської мiської ради
Вiд 31.03.2005 № 65
м.Червоноград
Граничнi розмiри квартирної плати

Назва пiдприємства
Базова плата за утримання 1 м2 загальної площi залежно вiд якостi житла та наявного iнженерного обладнання, грн.
Будинки без лiфтiв
Будинки, обладнанi лiфтами
Комунальне пiдприємство "Червонограджитлокомунсервiс"
0,42
0,46

Примiтка:
Для визначення рiвня оплати за утримання 1 м2 загальної площi використовуються такi коефiцiєнти до базової плати залежно вiд класу будинку вiдповiдно до "Єдиного класифiкатора житлових будинкiв, залежно вiд якостi житла та наявного iнженерного обладнання ", затвердженого наказом Держбуду України вiд ЗО вересня 1998 року №215:
Iклас- 1,3
II клас - 1,15
III клас-1,0
IVклас - 0,9
V клас - 0,8
VI клас - 0,7
Керуючий справами Георгiй Тимчишин

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради