Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XII СЕСIЇ
четвертого скликання
Вiд 30.06.2005 № 318
м.Червоноград
Про органiзацiю припаркування транспорту у м.Червоноградi.

    Вiдповiдно до статтi 26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Закону України "Про систему оподаткування", Декрету Кабiнету Мiнiстрiв "Про мiсцевi податки i збори", з метою оперативної опганiзацiї роботи та ефективного функцiонування незадiяних зон припаркування автотранспортних засобiв на територiї м.Червонограда, поповнення мiського бюджету, враховуючи висновки i рекомендацiї постiйних комiсiй, Червоноградська мiська рада
ВИРIШИЛА:
    1. Затвердити Положення про органiзацiю та функцiонування зон припаркування автотранспортних засобiв на територiї м.Червонограда, згiдно додатку 1.
    2. Затвердити перелiк зон припаркування автотранспортних засобiв на територiї м.Червонограда, згiдно додатку 2.
    3. Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 31.07.2003 р. № 91 "Про впорядкування органiзацiї паркування автотранспорту у м.Червоноградi", вiд 21.05.2004 р. №171 "Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 31.07.2003 р. № 91 "Про впорядкування органiзацiї паркування автотранспорту у м.Червоноградi" вважати такими, що втратили чиннiсть.
    4. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю ради з питань промисловостi, будiвництва, житлових питань, транспорту i зв'язку (I.Пиляй) та завiдувача вiддiлу економiки О. Денисенко.
Додатки до рiшення Червоноградської мiської Ради народних депутатiв вiд 30 червня 2005 року №318
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради