Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XII СЕСIЇ
четвертого скликання
Вiд 30.06.2005 № 314
м.Червоноград
Про впорядкування Положення про порядок обчислення, термiн сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда.

    Вiдповiдно до пункту 24 частини 1 статтi 26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", статтi 18 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.93 N 56-93 "Про мiсцевi податки i збори" Червоноградська мiська рада вирiшила:
    1. Затвердити Положення про порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червонограда згiдно з додатком №1.
    2. Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22.08.97р., вiд 15.10.1999 р. №167, вiд 03.04.2003 р. №64 вважати такими, що втратили чиннiсть.
    3. Вiдмiнити пункт 3 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 28.11.2002 р. №44.
    4. Редакцiї газети "Новини Прибужжя" опублiкувати це рiшення.
    5. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на комiсiю i питань бюджету та комунального майна (В.Єсип).
Додатки до рiшення Червоноградської мiської Ради народних депутатiв вiд 30 червня 2005 року №314
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради