Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XII СЕСIЇ
четвертого скликання
Вiд 30.06.2005 № 311
м.Червоноград
Про передачу мiжбюджетних трансфертiв з бюджету Сокольського та Радехiвського районiв до бюджету м.Червонограда

    Вiдповiдно до п.2 ст.93 Бюджетного Кодексу України вiд 21.06.2001 р. "Про передачу видаткiв на виконання делегованих державних повноважень", з метою лiквiдацiї диспропорцiй у забезпеченнi бюджетними коштами закладiв охорони здоров'я у 2006 роцi, Червоноградська мiська рада
ВИРIШИЛА:
    1. Прийняти кошти вiд бюджетiв Сокальського району в сумi 250,0 тис.грн. i Радехiвського району в сумi 78,0 тис.грн. у виглядi мiжбюджетних трансфертiв на лiкування населення вказаних районiв до мiського бюджету згiдно заключених угод.
    2. Передати бюджету Сокальського району видатки у виглядi мiжбюджетних трансфертiв з бюджету м. Червонограда на виконання Повноважень по наданню медичної допомоги мешканцям м. Червонограда в установах охорони здоров'я Сокальського району в сумi 28.9 тис.грн.
    З. Центральнiй мiськiй лiкарнi обслуговування населення цих районiв проводити в межах видiлених трансфертiв.
    4. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйнi комiсiї з питань бюджету та майна комунальної власностi (В.Єсип) та охорони здоров'я i захисту населення (Я.Панчишин).
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради