Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
IV сесiї Соснiвської мiської ради
шостого скликання
Вiд 01.03.2011 № 31
м.Червоноград
Про затвердження грошової оцiнки земель м. Соснiвка


    На виконання вимог ст. 15,18 Закону України вiд 11.12.2006 р. № 1378-IV "Про оцiнку земель" та рiшення мiської ради вiд 26.08.2010 р. № 289 "Про проведення нормативної грошової оцiнки земель м. Соснiвки", керуючись Земельним кодексом України, Законом України вiд 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", враховуючи позитивний висновок державної землевпорядної експертизи технiчного звiту з нормативної грошової оцiнки земель м. Соснiвки, висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою, мiська рада ,-
    ВИРIШИЛА:
    1.Затвердити грошову оцiнку земель мiста Соснiвка, яка включає:
    1.1.Норматив витрат на освоєння та облаштування територiї м. Соснiвка у розрахунку на 1 кв.м. - 30,39 грн. /кв.м.
    1.2.Базову вартiсть 1 кв.м. земель м. Соснiвка з врахуванням регiональних факторiв - 60,79 грн./кв.м.
    1.3.Вартiсть 1 кв.м. землi в межах економiко-планувальних зон з врахуванням зональних коефiцiєнтiв ( додаток № 1).
    1.4.Систему коефiцiєнтiв, що враховують локальнi особливостi мiсця розташування окремої земельної дiлянки, для визначення грошової оцiнки дiлянки в межах економiко планувальних зон м. Соснiвка ( додаток № 2).
    1.5.Грошову оцiнку 1 га сiльськогосподарських угiдь ( додаток № 3).
    1.6.Вартiсть 1 кв.м. земель рiзного функцiонального використання у розрiзi економiко-планувальних зон ( додаток № 4).
    2.Ввести в дiю грошову оцiнку земель м. Соснiвка з 01.03.2011 р.
    3.Землевласникам та землекористувачам до 01.04.2011 р. внести змiни в податковi декларацiї i подати у Державну податкову iнспекцiю м. Червонограда.
    4.Доручити виконавчому комiтету мiської ради оприлюднити дане рiшення в газетi "Новини Прибужжя" та довести його до вiдома землевласникiв та землекористувачiв м. Соснiвка.
    5.Державнiй податковiй iнспекцiї м. Червонограда забезпечити до 01.04.2011 р. внесення змiн у податковi декларацiї власниками та користувачами земельних дiлянок на пiдставi витягiв з технiчної документацiї про нормативну грошову оцiнку земельних дiлянок, виданих Управлiнням Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi.
    6.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на мiського голову Вдовцова В. А.
Мiський голова В.Вдовцов

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради