Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
I сесiї
шостого скликання
Вiд 16.12.2010 № 7
м.Червоноград
Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та затвердження його персонального складу


    Вiдповiдно до пункту 3 частини першої статтi 26, пункту 5 частини четвертої статтi 42, частин 1, 2 статтi 51 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", враховуючи пропозицiї мiського голови, Червоно-градська мiська рада    
    ВИРIШИЛА:
    1.Утворити виконавчий комiтет в кiлькостi 21 особи.    
    2.Затвердити персональний склад виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради шостого скликання згiдно з додатком.
    3.Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, правопорядку, захисту прав людини, засобiв масової iнформацiї (I.Риндик).
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради