Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XVII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 03.06.2010 № 541
м.Червоноград
Про затвердження грошової оцiнки земель м. Червоноград


    На виконання вимог ст. 15,18 Закону України вiд 11.12.2006 р. № 1378-IV "Про оцiнку земель", Закону України вiд 03.07.1992 р № 2535-ХII " Про плату за землю", Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рiк", та рiшення мiської ради вiд 05.03.2009 р. № 398 "Про проведення нормативної грошової оцiнки земель м. Червонограда", керуючись Земельним кодексом України, Законом України вiд 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", враховуючи позитивнi висновки державної землевпорядної експертизи Держкомзему України по оцiнцi якостi документацiї по визначенню грошової оцiнки земель м. Червоноград, висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою, мiська рада ,-
    ВИРIШИЛА:
    1.Затвердити грошову оцiнку земель мiста Червоноград, яка включає:
    1.1.Норматив витрат на освоєння та облаштування територiї м. Червоноград у розрахунку на 1 кв.м. - 35,35 грн. /кв.м.
    1.2.Базову вартiсть 1 кв.м. земель м. Червоноград з врахуванням регiональних факторiв - 98,98 грн./кв.м.
    1.3.Вартiсть 1 кв.м. землi в межах економiко-планувальних зон з врахуванням зональних коефiцiєнтiв ( додаток № 1).
    1.4.Систему коефiцiєнтiв, що враховують локальнi особливостi мiсця розташування окремої земельної дiлянки, для визначення грошової оцiнки дiлянки в межах економiко планувальних зон м. Червоноград ( додаток № 2).
    1.5.Грошову оцiнку 1 га сiльськогосподарських угiдь ( додаток № 3).
    1.6.Вартiсть 1 кв.м. земель рiзного функцiонального використання у розрiзi економiко-планувальних зон ( додаток № 4).
    2.Ввести в дiю грошову оцiнку земель м. Червоноград з 01.07.2010 р.
    3.Землевласникам та землекористувачам до 20.08.2010 р. внести змiни в податковi декларацiї i подати у Державну податкову iнспекцiю м. Червонограда.
    4.Доручити виконавчому комiтету мiської ради оприлюднити дане рiшення в газетi "Новини Прибужжя" та на веб-сайтi Червоноградської мiської ради та довести його до вiдома землевласникiв та землекористувачiв м. Червонограда.
    5.Державнiй податковiй iнспекцiї м. Червонограда забезпечити до 20.08.2010 р. внесення змiн у податковi декларацiї власниками та користувачами земельних дiлянок на пiдставi витягiв з технiчної документацiї про нормативну грошову оцiнку земельних дiлянок, виданих Управлiнням Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi.
    6.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйнi комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою ( Н. Пущик ) та першого заступника мiського голови М. Мисака.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради