Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
X СЕСIЇ
четвертого скликання
Вiд 24.02.2005 № 277
м.Червоноград
Про внесення змiн до Положення про вiдзнаку мiського голови, затвердженого рiшенням мiської ради вiд 11.01.05р. №255.

    Керуючись ст. 26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", враховуючи висновки i рекомендацiї постiйної комiсiї з питань бюджету майна комунальної власностi, Червоноградська мiська рада
ВИРIШИЛА:
    1. Внести змiни до Положення про вiдзнаку мiського голови, затвердженого рiшенням мiської ради вiл 11.01.05р. №255 "Про затвердження Положення про вiдзнаку мiського голови", доповнивши його п.8 такого змiсту:
"8. При врученнi вiдзнаки мiського голови нагородженому виплачується винагорода у розмiрi п'ятсот гривень".
    2. Спрямувати вiльнi залишки бюджетних коштiв, що створилися на 01 сiчня 2005 року в сумi 2,0 тис.гри. для виплати винагороди при врученнi вiдзнаки мiського голови.
    3. Виплатити Коваленку Вiктору Володимировичу, директору Народного Дому, нагородженому вiдзнакою мiського голови розпорядженням мiського голови вiд 21 сiчня 2005 року №1/н винагороду в розмiрi п'ятсот гривень, збiльшивши видатки по КФК 110204 КЕКВ 1343.
    4. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань бюджету та майна комунальної власностi (В.Єсип) та першого заступника мiського голови М.Мисака.
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради