Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XVI сесiї
п'ятого скликання
Вiд 24.02.2010 № 516
м.Червоноград
Про створення постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документацiї iз землеустрою на територiї Червоноградської мiської ради

    
З метою забезпечення погодження документацiї iз землеустрою вiдповiдними органами виконавчої влади, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 05.11.2009 р. № 1702-УI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення порядку набуття прав на землю", вiд 21.05.1997 р. 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2009 р. № 1420 "Деякi питання реалiзацiї статтi 186-1 Земельного кодексу України", враховуючи висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою, мiська рада, -
    ВИРIШИЛА:
    1.Утворити постiйно дiючу комiсiю з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документацiї iз землеустрою та затвердити її у такому складi:
    Голова комiсiї:
    Iшкевич Олег Ярославович - начальник управлiння Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi;
    Члени комiсiї:
    Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради;
    Берекета Ярослав Дмитрович - головний державний санiтарний лiкар м. Червонограда;
    Дацик Володимир Євгенович - головний спецiалiст вiддiлу регуляторної полiтики в землекористуваннi i експлуатацiї надр;
    Iвановський Василь Iванович - начальник управлiння охорони культурної спадщини Львiвської облдержадмiнiстрацiї.
    2.Затвердити Положення про комiсiю з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документацiї iз землеустрою ( додається ).
    3.Встановити, що у разi вiдсутностi можливостi участi в роботi комiсiї керiвникiв перелiчених органiв, їх обов'язки здiйснюють особи повноваження яких засвiдченi у встановленому порядку.
    4.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на депутатську комiсiю з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою ( Н. Пущик ) та першого заступника мiського голови М. Мисака.
    Додаток до рiшення мiської ради
Положення про комiсiю з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документацiї iз землеустрою.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради