Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XVI сесiї
п'ятого скликання
Вiд 24.02.2010 № 515
м.Червоноград
Про включення земельних дiлянок в перелiк для продажу у власнiсть та продажу права оренди на земельних аукцiонах у 2010 роцi

    
Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю виконавчого комiтету мiської ради з вибору земельних дiлянок пропозицiї та з метою створення умов для ефективного використання земель, заохочення iнвестицiй, поповнення мiського бюджету, стимулювання суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi до придбання у власнiсть земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення пiд будiвництво об'єктiв, формування вiдкритого та прозорого ринку землi, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Про планування i забудову територiй", "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї", враховуючи висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою, мiська рада ,-
    ВИРIШИЛА:
    1.Включити в перелiк для продажу у власнiсть на земельних аукцiонах у 2010 роцi земельнi дiлянки, проекти землеустрою щодо вiдведення яких затвердженi в установленому порядку:
    1.1.На вул. Львiвськiй, на пiвдень вiд земельної дiлянки товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Орбiта", площею 1,0977 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    1.2.На вул. Шахтарськiй, 1 "а" ( бiля ТзОВ "Ферум") площею 0,9790 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    1.3.На вул. Львiвськiй, 48 "б" ( бiля Львiвської митницi та ТзОВ "Оксамит") площею 2,6833 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    1.4.На вул. Львiвськiй, 81 площею 0,2895 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    1.5.На вул. Радехiвськiй (бiля земельної дiлянки ТзОВ "Ромас") площею 0,2558 пiд будiвництво складських будiвель i споруд.
    1.6.На вул. Львiвськiй ( в районi АТП № 14628) площею0,9325га пiд будiвництво СТО, мотелю та кафе - ресторану .
    2.Змiнити умови продажу земельних дiлянок з права оренди на право власностi та включити в перелiк для продажу у власнiсть на земельних аукцiонах у 2010 роцi земельнi дiлянки, проекти землеустрою щодо вiдведення яких затвердженi в установленому порядку :
    2.1.На вул. Львiвськiй в районi ШБУ-1 площею 0,4950 га пiд будiвництво автозаправної станцiї.
    2.2.На вул. Львiвськiй, в районi ВАТ "Червоноградське АТП № 24664" площею 0,3088 га пiд будiвництво автозаправної станцiї.
    2.3.На вул. Б. Промислова ( р-н колишньої шахти №1 "Червоноградська" ) площею 2,6932 га для будiвництва промислового об'єкта.
    2.4.На вул. Мазепи, на захiд вiд буд №17 площею 0,5472 га для будiвництва багатоповерхового житлового будинку.
    3.Змiнити функцiональне призначення земельної дiлянки площею 0,7363 га на вул. Б. Хмельницького, в районi житлового будинку № 26, вiдведеної для будiвництва льодової ковзанки i включити її в перелiк для продажу на земельному аукцiонi у 2010 роцi пiд будiвництво спортивно-розважального комплексу.
    4.Включити земельнi дiлянки в перелiк для продажу у власнiсть на земельних аукцiонах у 2010 роцi, проекти землеустрою щодо вiдведення яких необхiдно виготовити в установленому порядку :
    4.1.На вул. Промисловiй, бiля ТзОВ "ЧРБУ" орiєнтовною площею 0,7279 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    4.2.На вул. Радехiвськiй, бiля ЗАТ "Прибужжя" орiєнтовною площею 1,0 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    4.3.На вул. Мазепи, бiля банно - оздоровчого комплексу орiєнтовною площею 1,0 га пiд будiвництво автостоянки.
    5.Включити земельнi дiлянки в перелiк для продажу права оренди на земельних аукцiонах у 2010 роцi, проекти землеустрою щодо вiдведення яких необхiдно виготовити в установленому порядку :
    5.1.На вул. Сокальськiй, бiля буд. № 6 орiєнтовною площею 0,0032 га пiд встановлення малої архiтектурної форми.
    5.2.На пл. Соборнiй, орiєнтовною площею 0,0090 га пiд встановлення малої архiтектурної форми.
    6.Доручити:
    -виконавчому комiтету мiської ради укласти в установленому порядку договори на виконання проектно-пошукових робiт з виготовлення мiстобудiвних об_рунтувань розмiщення об'єктiв, проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та виконання робiт з проведення їх експертної грошової оцiнки, i профiнансувати цi роботи за рахунок коштiв мiського бюджету ;
    -управлiнню Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi забезпечити виготовлення технiчних паспортiв та проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок i проведення їх експертної грошової оцiнки.
    7.Виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради забезпечити оприлюднення даного рiшення в газетi "Новини Прибужжя" та на веб-сайтi Червоноградської мiської ради.
    8.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйнi комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою ( Н.Пущик ) та з питань бюджету ( А. Гонтарик ).
    Протокол засiдання постiйно дiючої комiсiї з вибору земельних дiлянок
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради