Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XV сесiї
п'ятого скликання
Вiд 01.10.2009 № 462
м.Червоноград
Про включення земельних дiлянок в перелiк для продажу у власнiсть на земельному аукцiонi у 2009 роцi

    Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю виконавчого комiтету мiської ради з вибору земельних дiлянок пропозицiї та з метою створення умов для ефективного використання земель, заохочення iнвестицiй, поповнення мiського бюджету, стимулювання суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi до придбання у власнiсть земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення пiд будiвництво об'єктiв, формування вiдкритого та прозорого ринку землi, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 21.05.1997 р. №280/97 ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi, вiд 16.05.2007 р. № 1026-У "Про планування та забудову територiй, враховуючи висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою, мiська рада ,-
    ВИРIШИЛА:
    1.Включити в перелiк для продажу у власнiсть на земельному аукцiонi у 2009 роцi земельну дiлянку на вул. Львiвськiй ( в районi АТП № 14628) орiєнтовною площею 1,0 га пiд будiвництво СТО, мотелю та кафе - ресторану.
    2.Доручити:
    - виконавчому комiтету мiської ради укласти в установленому порядку договiр на виконання проектно-пошукових робiт з виготовлення мiстобудiвного об_рунтування розмiщення об'єкту, проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та проведення її експертної грошової оцiнки i профiнансувати цi роботи за рахунок коштiв мiського бюджету ;
    - управлiнню Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi забезпечити виготовлення технiчного паспорту земельної дiлянки для продажу її на земельному аукцiонi.
    3.Виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради забезпечити оприлюднення даного рiшення в газетi "Новини Прибужжя" та на веб-сайтi Червоноградської мiської ради.
    4.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйнi комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою ( Н.Пущик ), з питань бюджету ( А. Гонтарик ) та першого заступника мiського голови М. Мисака.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради