Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XIV сесiї
п'ятого скликання
Вiд №
м.Червоноград
Про затвердження Мiської програми з оздоровлення та вiдпочинку дiтей на 2009-2013 роки

    З метою належної органiзацiї та проведення оздоровлення дiтей соцiально незахищених категорiй, керуючись п.1 ст.7 Закону України " Про оздоровлення та вiдпочинок дiтей", вiдповiдно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України " Про мiсцеве самоврядування в Українi" та рiшення Львiвської обласної ради вiд 10 квiтня 2009 року № 895 " Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та вiдпочинку дiтей на 2009-2013 роки", враховуючи висновки постiйних комiсiй з питань освiти, культури, духовного вiдродження, сiм'ї, молодi та спорту i з питань бюджету, Червоноградська мiська рада
    ВИРIШИЛА:
    1.Затвердити Мiську програму з оздоровлення та вiдпочинку дiтей на 2009-2013 роки ( далi - Програма), що додається.
    2.Встановити, що фiнансування заходiв Програми здiйснюється з передбачених мiським бюджетом коштiв, а також iз залученням позабюджетних коштiв, не заборонених законодавством.
    3.Контроль за реалiзацiєю Програми покласти на постiйнi комiсiї з питань освiти, культури, духовного вiдродження, сiм'ї, молодi та спорту ( I.Гомонко) i з питань бюджету ( А.Гонтарик).
Мiська програма з оздоровлення та вiдпочинку дiтей на 2009-2013 роки
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради