Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XIV сесiї
п'ятого скликання
Вiд 09.07.2009 № 430
м.Червоноград
Про обмеження термiну на встановленi рекламнi засоби в м. Червоноградi

    В результатi обстеження та проведеного аналiзу постiйно дiючою комiсiєю з питань економiчного розвитку (промисловiсть, транспорт, зв'язок та будiвництво) виявлено, що на вул. Львiвськiй в районi пам'ятного знаку "Шахтар" в м. Червоноградi встановлено 7 рекламоносiїв, якi погiршують як вiзуальне сприйняття самого пам'ятного знаку так i вiдволiкають увагу водiїв, що сприяє погiршенню безпеки дорожнього руху у зв'язку з збiльшенням за останнi роки транспортного потоку. Керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2003р. № 2067 "Про затвердження типових правил розмiщення зовнiшньої реклами", Червоноградська мiська рада
    ВИРIШИЛА:
    1. Зобов'язати:
    1.1. Управлiння мiстобудування та архiтектури ( робочий орган з регулювання дiяльностi з розмiщення зовнiшньої реклами ) не продовжувати термiну дiї дозволiв на встановленi рекламнi засоби на вул. Львiвськiй в районi пам'ятного знаку "Шахтар" в м. Червоноградi.
    1.2. КП "Комунальник" не продовжувати договорiв на тимчасове користування мiсцем розмiщення рекламних засобiв, пiсля закiнчення термiну дiї виданих дозволiв, на вул. Львiвськiй в районi пам'ятного знаку "Шахтар" в м. Червоноградi.
    2. Доручити виконавчому комiтету мiської ради:
    2.1. Повiдомити розповсюджувачiв зовнiшньої реклами, якi встановили рекламнi засоби на вул. Львiвськiй в районi пам'ятного знаку "Шахтар" в м. Червоноградi про прийняте рiшення.
    2.2. Узгодити з розповсюджувачами зовнiшньої реклами новi мiсця розташування рекламних засобiв для оформлення дозволiв на їх встановлення.
    3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйно дiючу комiсiю з питань економiчного розвитку (промисловiсть, транспорт, зв'язок та будiвництво) (О.Карабiн) та заступника мiського голови М.Мисака.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради