Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
X СЕСIЇ
четвертого скликання
Вiд 11.01.2005 № 255
м.Червоноград
Про затвердження Положення про Вiдзнаку мiського голови.

З метою вшанування громадян, якi зробили вагомий внесок у суспiльно-економiчний та культурний розвиток мiста Червонограда вiдповiдно до Закону України, "Про мiсцеве самоврядування в Українi", мiська рада
ВИРIШИЛА:
    1. Затвердити Положення про Вiдзнаку мiського голови, що додається.
    2. Органiзацiйне забезпечення нагородження Вiдзнакою покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
    3. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради