Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XIII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 05.03.2009 № 385
м.Червоноград
Про затвердження мiнiмальної вартостi мiсячної оренди одного квадратного метра загальної площi нерухомого майна фiзичних осiб, що надається в оренду

Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради