Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XIII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 05.03.2009 № 384
м.Червоноград
Про затвердження Положення про порядок залучення коштiв замовникiв будiвництва об'єктiв мiстобудування для створення i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда

    У зв'язку з набранням чинностi Законiв України " Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо сприяння будiвництву" та "Про запобiгання впливу свiтової фiнансової кризи на розвиток будiвельної галузi та житлового будiвництва" та з метою залучення коштiв замовникiв будiвництва об'єктiв мiстобудування для створення i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда, керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада
    ВИРIШИЛА:
    1.Затвердити Положення про порядок залучення коштiв замовникiв будiвництва об'єктiв мiстобудування для створення i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда ( згiдно додатку), яке набирає чинностi з 14 квiтня 2009 року.
    2.Вважати таким що втратили чиннiсть з 14 квiтня 2009 року рiшення мiської ради вiд 17 липня 2008 року № 310 "Про порядок залучення коштiв замовникiв для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда" та вiд 23.10.2008 року № 330 "Про змiну порядку залучення коштiв замовникiв для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда".
    3.Уповноважити першого заступника мiського голови О.Орловського пiдписувати, вiд iменi органу мiсцевого самоврядування, договори про пайову участь у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда.
    4.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань економiчного розвитку (промисловiсть, транспорт, зв'язок та будiвництво) (О.Карабiн) та першого заступника мiського голови О.Орловського.
    5.Рекомендувати Соснiвськiй мiськiй радi та Гiрницькiй селищнiй радi прийняти i затвердити аналогiчнi Порядки щодо залучення коштiв замовникiв будiвництва об'єктiв мiстобудування для створення i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради