Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 18.12.2008 № 374
м.Червоноград
Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 10.01.2008р. № 244

    Керуючись Законами України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Про рекламу", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2003р. № 2067 "Про затвердження типових правил розмiщення зовнiшньої реклами", з метою недопущення погiршення безпеки руху, враховуючи висновки i рекомендацiї постiйної комiсiї з питань економiчного розвитку (промисловiсть, транспорт, зв'язок та будiвництво), Червоноградська мiська рада
ВИРIШИЛА:
    1.Внести до пункту 7 Перелiку вулиць на яких в межах червоних лiнiй призупинено надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами, затвердженого рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 11.01.2008р. № 244 "Про обмеження розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi", змiни та викласти його в наступнiй редакцiї:
    (7.Вул.Iвасюка вiд вул.Клюсiвської до вул.С.Бандери)
    2.Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань економiчного розвитку (промисловiсть, транспорт, зв'язок та будiвництво (О.Карабiн) та першого заступника мiського голови О.Орловського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради