Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 12.12.2008 № 372
м.Червоноград
Про включення земельних дiлянок в перелiк для продажу у власнiсть та продажу права оренди на земельних аукцiонах у 2009 роцi

    Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю виконавчого комiтету мiської ради з вибору земельних дiлянок пропозицiї та з метою створення умов для ефективного використання земель, заохочення iнвестицiй, поповнення мiського бюджету, стимулювання суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi до придбання у власнiсть земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення пiд будiвництво об'єктiв, формування вiдкритого та прозорого ринку землi, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 21.05.1997 р. №280/97 ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", вiд 03.06.2008 р. № 309-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України", вiд 16.09.2008 р. №509-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо сприяння будiвництву", вiд 21.05.1997 р. 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Про планування i забудову територiй", "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї", враховуючи висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою, мiська рада ,-
В И Р I Ш И Л А :
    1.Включити в перелiк для продажу у власнiсть на земельних аукцiонах у 2009 роцi земельнi дiлянки, проекти землеустрою щодо вiдведення яких затвердженi в установленому порядку:
    1.1.На вул. Львiвськiй, на пiвдень вiд земельної дiлянки товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Орбiта", площею 1,0977 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    1.2.У мiкрорайонi "Добрячинський" площею 0,2639 га пiд будiвництво торгiвельного об'єкта.
    2.Включити в перелiк для продажу права оренди на земельних аукцiонах у 2009 роцi земельнi дiлянки, проекти землеустрою щодо вiдведення яких затвердженi в установленому порядку:
    2.1.На вул. Львiвськiй в районi ШБУ-1 площею 0,4950 га пiд будiвництво автозаправної станцiї.
    2.2.На вул. Львiвськiй, в районi ВАТ "Червоноградське АТП № 24664" площею 0,3088 га пiд будiвництво автозаправної станцiї.
    2.3.На вул. Б. Промислова ( р-н колишньої шахти №1 "Червоноградська" ) площею 2,6932 га для будiвництва промислового об'єкта.
    2.4.На вул. Мазепи, на захiд вiд буд №17 площею 0,5472 га для будiвництва багатоповерхового житлового будинку.
    2.5.На вул. Б. Хмельницького, в районi житлового будинку № 26, площею 0,7363 га для будiвництва льодової ковзанки.
    2.6.На вул. С. Бандери, бiля земельних дiлянок ТВП "IТК" та ПП "Анжелiка" площею 0,0492 га пiд будiвництво об'єкту комерцiйного призначення.
    3.Включити земельнi дiлянки в перелiк для продажу у власнiсть на земельних аукцiонах у 2009 роцi, проекти землеустрою щодо вiдведення яких необхiдно виготовити в установленому порядку :
    3.1.На вул. Львiвськiй, бiля Рава-Руської митницi ( митний пост Сокаль ) та ТзОВ "Оксамит" орiєнтовною площею 2,5364 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    3.2.На вул. Промисловiй, бiля ТзОВ "Ферум" орiєнтовною площею 1,00 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    4.Доручити :
    -виконавчому комiтету мiської ради укласти в установленому порядку договори на виконання проектно-пошукових робiт з виготовлення мiстобудiвних об_рунтувань розмiщення об'єктiв, проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та виконання робiт з проведення їх експертної грошової оцiнки i профiнансувати цi роботи за рахунок коштiв мiського бюджету ;
    -управлiнню Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi забезпечити виготовлення технiчних паспортiв та проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок i проведення їх експертної грошової оцiнки.
    5.Виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради забезпечити оприлюднення даного рiшення в газетi "Новини Прибужжя" та на веб-сайтi Червоноградської мiської ради.
    6.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйнi комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою ( Н.Пущик ) та з питань бюджету ( А. Гонтарик ).
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради