Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 30.10.2008 № 345
м.Червоноград
Про заборону застосування побутових пiротехнiчних виробiв в нiчний час

    В зв'язку з поширенням використання побутових пiротехнiчних виробiв (салютiв, феєрверкiв, тощо) порушується тиша та спокiй в мiстi в нiчний час. В багатьох випадках застосовуються пiротехнiчнi вироби сумнiвної якостi, особами в нетверезому станi, з порушенням iнструкцiй по використанню, що може привести до нещасних випадкiв.
    Вiдповiдно до Законiв України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" "Про захист прав споживачiв" та Тимчасових правил обiгу в Українi побутових пiротехнiчних виробiв, з метою недопущення продажу у торговельнiй мережi пiротехнiки, якiсть якої не вiдповiдає встановленим вимогам щодо норм безпеки, збереження громадського порядку та попередження травматизму при використаннi пiротехнiчних виробiв, враховуючи висновки i рекомендацiї постiйних комiсiй, Червоноградська мiська рада:
ВИРIШИЛА:
    1. Заборонити юридичним та фiзичним особам застосування побутових пiротехнiчних виробiв на територiї Червоноградської мiської ради у нiчний час iз двадцять другої до шостої години.
    2.При проведеннi в закладах ресторанного господарства (ресторанах, барах, кафе, тощо) святкувань, вiдповiдальними за дотриманням вимог, передбачених пунктом 1 рiшення, на прилеглiй територiї вважати керiвникiв даних закладiв. При порушеннi вимог пункту 1 рiшення вживати до керiвникiв закладiв ресторанного господарства заходiв адмiнiстративного впливу, а при систематичному порушеннi - виконавчому комiтету за поданнями МВ ГУМВСУ у Львiвськiй областi вирiшувати питання припинення їхньої дiяльностi.
    3.Червоноградському МВ ГУМВСУ у Львiвськiй областi (I.Терех) забезпечити належний контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо застосування i реалiзацiї побутових пiротехнiчних виробiв та даного рiшення.
    4.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйнi комiсiї з питань торгiвлi та побутового обслуговування (В.Самохвалов), депутатської дiяльностi забезпечення законностi, правопорядку, захисту прав людини, засобiв масової iнформацiї (М.Васильчук) та заступника мiського голови Мисака М.I.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради