Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
ПРОЕКТ РIШЕННЯ
XI сесiї
п'ятого скликання
Вiд № Проект рiшення
м.Червоноград
Про порядок залучення коштiв замовникiв для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда

    
    Вiдповiдно до пункту 25 статтi 26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", частини п'ятої статтi 27 Закону України "Про планування i забудову територiй", керуючись постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.01.2007р. №40 "Про встановлення граничного розмiру коштiв замовникiв, що залучаються для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури населених пунктiв" Червоноградська мiська рада
    ВИРIШИЛА:
    1.Затвердити Положення про порядок залучення коштiв замовникiв для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда.
    2.Встановити, що це рiшення вступає в силу з моменту його прийняття.
    3.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань бюджету (А. Гонтарик) та комiсiю з питань економiчного розвитку (промисловiсть, транспорт, зв'язок та будiвництво) (О.Карабiн).
1.Положення про порядок залучення коштiв замовникiв для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда
2.Аналiз регуляторного впливу проекту рiшення мiської ради "Про порядок залучення коштiв замовникiв для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда"
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради