Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
VII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 14.06.2007 № 142
м.Червоноград
Про перегляд орендних ставок та договорiв оренди комунального майна

На виконання статтi 118 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рiк", керуючись Законом України "Про оренду державного та комунального майна", розпорядженням КМ України вiд 23.05.2007р. №301-р "Про iндикативнi ставки орендної плати за використання комунального майна" i постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.06 N 1846 "Про внесення змiн до Методики розрахунку i порядку використання плати за оренду державного майна", враховуючи висновки та рекомендацiї постiйних комiсiй, Червоноградська мiська рада
ВИРIШИЛА:
1. Затвердити Методику розрахунку пропорцiї розподiлу мiж мiським бюджетом, орендодавцем i балансоутримувачем та порядок використання плати за оренду комунального майна територiальної громади м.Червонограда (додається).
2. Затвердити порядок перегляду договорiв оренди нерухомого комунального майна.
3. Визнати таким, що втратив чиннiсть:
- пункт 2 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 08.06.2006р. №11.
4. Виконавчому комiтету поiнформувати суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, бюджетнi установи, органiзацiї щодо змiн в Методицi та про порядок перегляду договорiв оренди нерухомого комунального майна.
5. Це рiшення набирає чинностi з дня прийняття.
6. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйнi комiсiї: з питань бюджету (А. Гонтарик) та з питань комунальної власностi та приватизацiї (М. Рибойчук).
Мiський голова I. Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради