Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
IV СЕСIЇ
п'ятого скликання
Вiд 14.12.2006 №
м.Червоноград
Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду документiв щодо надання пiльг зi сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) у межах сум, що надходять до мiського бюджету

    Вiдповiдно до Законiв України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Про систему оподаткування", "Про плату за землю" "Про оренду державного та комунального майна", Бюджетного кодексу України, Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про мiсцевi податки i збори" та з метою упорядкування розгляду питань надання пiльг зi сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), якi надходять до мiського бюджету м. Червонограда враховуючи висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї з питань бюджету, мiська рада
ВИРIШИЛА:
    1.Затвердити Положення про порядок подання та розгляду документiв щодо надання пiльг зi сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) у межах сум, що надходять до мiського бюджету згiдно з додатком.
    2.Установити, що вищевказане Положення застосовується для розгляду документiв щодо надання пiльг у 2007 роцi та наступних роках.
    3.Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань бюджету (А.Гонтарик).
1.АНАЛIЗ регуляторного впливу проекту рiшення мiської ради "Про затвердження Положення про порядок погашення та розгляду документiв, щодо надання пiльг зi сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) у межах сум, що надходять до мiського бюджету"
На розгляд громадськостi мiста пропонується проект рiшення мiської ради "Про затвердження Положення про порядок погашення та розгляду документiв, щодо надання пiльг зi сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) у межах сум, що надходять до мiського бюджету". Усi пропозицiї та зауваження щодо проекту цього рiшення подавати за адресою м. Червоноград, пр. Шевченка 21 (мiськфiнуправлiння), тел. 2-23-65.
2.ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ про порядок подання та розгляду документiв щодо надання пiльг зi сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) у межах сум, що надходять до мiського бюджету
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради